user_mobilelogo

 

Datum och tid:               Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 19.00

Plats:                               Brunnsvikens Segelsällskaps klubbhus;

                                         Brunnsviksvägen 8, Stockholm

 

Stadgeenlig dagordning återfinns nedan. Styrelsen kommer bl.a. att presentera:

 • Årsredovisningen för 2018
 • Föreningens framtida ekonomi
 • Inkomna motioner

Årsredovisningen samt inkomna motioner förmedlas via e-post och kan även återfinnas på föreningens hemsida. Medlemmar som är villiga att delta i styrelsearbetet inför kommande år uppmanas anmäla sitt intresse till nuvarande styrelse (E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Från kl. 18.30 serveras lättare förtäring med något gott att dricka därtill. Om ni önskar ta del av förtäringen så behöver en anmälan ske till ordföranden Gunilla Pettersson via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast söndagen den 19 maj.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2.  Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6.  Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7.  Upprättande och godkännande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9.  Föredragning av revisorns berättelse
 10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11.  Beslut om resultatdisposition
 12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13.  Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för näst­kommande verksamhetsår
 14.  Val av styrelseledamöter och suppleant/er
 15.  Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
 16.  Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt   31§ i stadgarna
 17.  Stämmans avslutande

Varm välkomna till årsstämman!

Årsredovisningen återfinns även i medlemsarkivet efter inloggning

Styrelsen

Online just nu:

Vi har 20 besökare och inga medlemmar online