user_mobilelogo
Till alla medlemmar och hyresgäster i Brf Staren9
 
Styrelsen vill härmed informera om att beslut har fattats om en allmän fönsterrenovering. Detta i enlighet med upprättad underhållsplan och som tidigare aviserats. Arbetet kommer att påbörjas under månadsskiftet mars/april.
 
Mer detaljerad information kommer att delas ut till alla av entreprenören, som heterStrandåker Fönster & Måleri med hemvist Vendelsö. Men redan nu kan följande sägas:
- Arbetet omfattar slipning och målning av ytterbågarnas utsida och insida samt karmarnas utsida. Tätlister kommer att bytas ut och fönsterbleck målas.
- I den mån rötskador upptäcks kommer entreprenören att anmäla detta till styrelsen för särskild bedömning och åtgärd i varje enskilt fall.
- Ytterbågarna kommer att monteras ned och renoveras i Strandåkers verkstad. Fönsterskydd kommer att sättas upp på samtliga berörda fönster under tiden detta arbete pågår. 
- Varje lägenhet beräknas bli berörd i max 14 dagar. Den totala entreprenadens tid på hela fastigheten beräknas ta ca 8-10 veckor.
-Strandåker Fönster & Måleri ansvarar för maskning av omkringliggande ytor. Alla boende behöver dock plocka undan gardiner, lampor, växter etc. kring fönstren och ställa undan ev möbler ca 1,5 meter ifrån fönstren.
- Entreprenören kommer också att ansvara för nyckelhantering, dvs. insamling av nycklar med förvaring i godkänt kassaskåp under nattetid under den period då arbetet pågår i resp lägenhet.
- En prislista med rot-avdrag kommer också att att delas ut till alla medlemmar så att ni har möjlighet att välja till målning av insida av fönstren m.m. på egen bekostnad.
- För ytterligare frågor om vad föreningen står för respektive vad som är den enskilde medlemmens ansvar, se föreningens stadgar, http://staren9.se/www/wwwarkiv/STADGAR.pdf 
 
Om ni har ytterligare frågor efter att den detaljerade informationen från Strandåker Fönster & Måleri har delats ut så är det bara att kontakta styrelsen. För privata beställningar kring målning av fönstrens insida hänvisas dock direkt till entreprenören.
 
Hälsningar,
Styrelsen Brf Staren9

Online just nu:

Vi har 5 besökare och inga medlemmar online