user_mobilelogo

Motioner inlämnade inför årsstämman i Staren 9 den 24 april 2018

Styrelsen välkomnar kommunikation med föreningens medlemmar.

Till årets stämma har glädjande nog, till skillnad från de flesta senare åren, inkommit fyra motioner, vilka kommer att behandlas på stämman. 

 Motion 1:

Cecilia Waldegren i lgh 33 yrkar att:
Styrelsen utökar återvinningen i soprummet till att även inkludera plast- och metallförpackningar.

Motion 2:
Toste Elinder i lgh 33 yrkar att:

Beslutet att flytta barnvagnsrummet hävs och att det tidigare barnvagnsrummet återställs.  För att utöka förvaringskapaciteten av barnvagnar utan att drabba cykelägare ges möjlighet för att förvara både barnvagnar och cyklar i tidigare cykelrummet som då blir ett kombinerat cykel- och barnvagnsrum.

Motion 3:
Arthur French i lgh 23 yrkar att:

Styrelsen får i uppdrag att undersöka och justera andekstalen från 2007. Lägenheterna på våning 2, 3och 4 i 131b har samma andelstal trots att vissa har hisstrumman i lägenheten.

Motion 4:
Victoria Larsson och David Benge i lgh 5+6 yrkar att:

Beslutsprotokoll från styrelsemöten läggs ut på hemsidan så att de är lättillgängliga för alla

 

Online just nu:

Vi har 10 besökare och inga medlemmar online